Get Social With Us

AL-BAHNASĀ (OXYRHYNCHOS)

Place names
EgyptianPr-Mḏ(d)
Greek Ὀξύρυγχος | Ὀξυρύγχων πόλις | Ὀξυρυγχιτῶν πόλις | Νέα Ἰουστίνου πόλις
Copticpemje | pemjh
Arabicالبهنسة
EnglishOxyrhynchos | el-Behnasa | al-Bahnasa
FrenchOxyrhynque | Bahnasa | Bahnaseh | Bahnassa | El-Bahnasa
Site map
Site information
DEChriM ID28
Trismegistos GeoID1524
Pleiades ID736983
PAThs ID31
Ancient nameOxyrhynchos
Modern nameal-Bahnasā
Latitude28.542574
Longitude30.65172
Date from-
Date to-
TypologyCity
Dating criteria-
Description

Al-Bahnasā, ancient Oxyrhynchos, is located 160km south-west of Cairo. It was the capital city of the 19th nome of Upper Egypt, and eventually became the second largest city in Egypt after Alexander the Great’s conquest in 332. The city is one of the most extensive archaeological sites in Egypt, and perhaps the best-known dating from the Greco-Roman period thanks to the multitudes of papyri recovered. The site includes the city itself, the ‘Upper’ necropolis, the city wall, suburbs, theatre, hippodrome, and numerous cultic/religious areas.


Christianity
The most concrete sources concerning Christianity in Oxyrhynchos come from the textual material, namely the thousands of papyri, which attest to the presence of numerous churches and monasteries (Timm 1984-1992: 284, 287).  However, only a minute number of Christian buildings have been archaeologically identified. These are:


- A five-aisled basilica in the Upper Necropolis (sector 24) dedicated to St. Phylloxene, which originally functioned as a Ptolemaic temple (Mascort and Padró 2020: 43-44; Piedrifta 2016: 17-18; Padró et al. 2015: 3-8, figs. 1 & 2)


- A three-aisled funerary church with several crypts (sector 29) and an associated funerary area (sector 30) (Mascort and Padró 2020: 46; Padró et al. 2015: 9-14; Padró et al. 2016: 5-9 ; Padró et al. 2018: 5-9)


- A ‘Byzantine fortress’, located in the north-western area of the city (sector 16), which later operated as a monastic complex (Mascort and Padró 2020: 52-53; Subías 2012).


- An additional monastic building discovered north of the ‘Byzantine Fortress’ (sector 19) (Padró et al. 2009: 22-23; Mascort and Padró 2020: 53)


Tentative fourth century dates are given for the construction of the five-aisled basilica (Padró et al. 2009: 15), the funerary church (Padró et al. 2016: 5) and the second monastic building (Padró et al. 2009: 23), though these do not yet appear to be conclusive. Nonetheless, numerous texts are relatively securely dated to the fourth century (see Artefacts)

Archaeological research

The site was first identified by V. Denon, one of the members of Napoleon’s scientific team from the Egyptian Campaign (Denon 1802: 90-91, pl. 31). The first ‘excavations’ to be conducted were those of B. P. Grenfell and A. S. Hunt, who unearthed thousands of papyrus fragments, and whose work led to the publication of the first site plan (Grenfell and Hunt 1898; Padró 2006: fig. 2). This was followed by several foreign missions: Pistelli and Farina between 1909 and 1914, F. Petrie in 1922 (Petrie 1925), followed by campaigns of the Greco-Roman Museum in Alexandria between 1927 and 1934 directed by E. Breccia (Breccia 1932: 60-63; id 1933: 36-47). Most of the official work ceased for the next 50 years, apart from a few salvage campaigns conducted by the SCA that are poorly recorded, with Padró listing only one known campaign, that of A. Hassan in 1962 (Padró 2006: 12). Looting was all pervasive during this lull in official work, until 1982 when the Egyptian Antiquities Organisation – forerunner to the Supreme Council of Antiquities – found out about the emptying of a significant tomb, they made efforts to establish official excavations. These were first conducted in a large necropolis, containing tombs from the Saïte, Greco-Roman and ‘Christian’ periods. In 1992, the Egyptian Antiquities Organisation sought to collaborate with a European partner, and they eventually chose the University of Barcelona, under the leadership of Dr. Josep Padró i Parcerisa. In 2002, the leadership of the mission fell exclusively to the European collaborators. Overviews of this work can be found in four summarizing volumes: Padró et al. 2006 (vol. I), Subías 2008a (vol. II), Pedro et al. 2014 (vol. III), and Mascort 2018 (vol. IV), as well as most recently Mascort and Padró 2020.

Bibliography

• Agusti, B. 2014. “Informe de Anthropología sector 2000.” Nilus23: 19-22.
• Agusti, B. 2015. “Arqueologia funerària a la Necòpolis Alta d’Oxirrinc: la cripta 1 del Sector 26.” In Ex Aegypto Lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by Núria Castellano, Maite Mascort, Concepció Piedrafita and Jaume Vivó, 63-70. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Agustí, B., E. Pons, and C. A. Arcini. 2017. “Marcas de Desgaste Dentario Ritual en el Período Bzantino de Oxirrinc (Minia, Egipto).” In Paleopatología y Bioarqueología: contextualizando el registro óseo, edited by M. Díaz-Zorita Bonilla, J. Escudero Carrillo, I. López Flores, J. Lucena Romero, E. Mora Rosa and S. Robles Carrasco, 87-94. Seville: Écija.
• Algorri, E. 2008. “Informe preliminar. Obras subsidiarias de la excavación arqueológica campanya de 2008.” Nilus 17: 17-23.
• Algorri, E. and R. Matías. 2010. “Informe preliminar. Obras subsidiarias de la excavación arqueológica campanya 2010.” Nilus 19: 13-16.
• Amer, H. 2001. “Le site de Bahnasah, rélations exterieures.” In La vallée du Nil et la Méditerranée. Voies de communication et vecteurs culturels, Colloque tenu à l'Université Paul Valéry, Montpellier, 5 et 6 juin 1998, edited by Sydney H. Aufrère, 3-9. Montpellier: Université Paul Valéry-Montpellier III.
• Amer, H. 2008. “Le Panthéon de Pemdjé à partir des fouilles saïtes.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by M. Erroux-Morfin and J. Padró, 117-124. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Amer, H. 2010. “Les Catacombes osiriennes d’Oxyrhynchos.”  In Le Culte d’Osiris au Ier. Millénaire av. J.-C., edited by L. Coulon, 269-282. Cairo: Institut français d’archéologie orientale.
• Amer, H. 2011. “L’ampoule à décor végétal. Nécropole d’Oxyrrhynchos.” Aula Orientalis 29: 299-303.
• Amer, H. 2015. “Ptolémée II à Oxyrhynchos.” In Ex Aegypto lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by Núria Castellano, Maite Mascort, Concepció Piedrafita and Jaume Vivó, 77-80. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Amélineau, E. 1890. La géographie de l’Égypte à l’époque copte, 90-93. Paris: Imprimerie nationale.
• Blumell, Lincoln H. and Thomas A. Wayment. 2018. Christian Oxyrhynchus: Texts, Documents, and Sources. Waco (Texas): Baylor University Press.
• Burgaya, B. and R. Xarrié. 2009. “Revisió de 5 anys de restauracions a Oxirrinc. Les tasques de la campanya de 2009.” Nilus 1827-29.
• Burgaya, B. 2012. Camp Restoration Manual. El cas d'Oxirrinc: Metodologia i pràctica. Barcelona: Societat Catalana d'Egiptologia.
• Burgaya, B. 2015. “Bronze objectes del jaciment d'Oxirrinc.” In Ex Aegypto lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by Núria Castellano, Maite Mascort, Concepció Piedrafita and Jaume Vivó, 135-144. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Burgaya, B. 2016. “Informe sobre le tasques de conservació.” Nilus 24: 17-20
• Burgaya, B., and M. Munar. 2017. “Conservant el passat oxirrinquita.” Nilus 26: 30-35.
• Camiruaga, I. 2008. “Les monuments d’Oxyrhynchos vus par un architecte.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by Marguerite Erroux-Morfin and Josep Padró i Parcerisa, 23-40. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Campillo Quintana, J. 2015. “Oxirrinc, una experiència arqueològica extraordinària.” In Ex Aegypto lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by Núria Castellano, Maite Mascort, Concepció Piedrafita and Jaume Vivó, 145-152. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Campillo, J. and C. Pietrafita. 2011. “L’estela del nen oxirrinquita Teó.” Nilus 20: 18-22.
• Castellano, N. 2007a. “The Saite tomb number 1 at Oxyrhynchos ant its parallels.” In Actes du neuvième Congrès international des égyptologues, Grenoble 6-12 September 2004, edited by J.-C. Goyon and C. Cardin, 283-292. Leuven: Peeters.
• Castellano, N. 2007b. L’Arquitectura funerària al període Saïta. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Castellano, N. 2008. “La nécropole saïte d’Oxyrhynchos.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by M. Erroux-Morfin and J. Padró i Parcerisa, 41-50. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Castellano, N. 2009. “La necrópolis saíta de Oxirrinco.” In Actas del III Congreso Ibérico de Egiptología, 2009, Trabajos de Egiptología 5-1: 123-134.
• Castellano, N. 2012. “La tumba 17 de Oxirrinco: un hipogeo grecoromano.” In Novos Trabalhos de Egiptologia Ibérica, Proceedings of the IV Iberian Congress of Egyptology, Lisbon, September 13-15, 2010. vol. I., edited by Luís Manuel de Araújo and José das Candeias Sales, 227-244. Lisbon: Instituto Oriental e Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
• Castellano, N. 2012b. “Un hypogée gréco-romain á Oxyrhynchos.” Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities 38: 35-53.
• Castellano, N. 2015a. “Les nécropoles d'Oxyrhynchos.” In Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists, University of Aegean, Rhodes, May 22-29, 2008, edited by Kounsoulis, P. and N. Lazaridis, 147-158. Leuven-Paris-Bristol: Peeters.
• Castellano, N. 2015b. “Una màscara-elm de la tomba 23 d'Oxirrinc.” In Ex Aegypto lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by N. Castellano, M. Mascort, C. Piedrafita and J. Vivó, 153-164. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Champollion, J.-F. 1814. L’Égypte sous les pharaons ou recherches sur la géographie, la religion, la langue, les écritures et l’histoire de l’Égypte avant l’invasion de Cambyse, vol. 2, 303-306. Paris: De Bure frères.
• Codina Reina, D. 2015. “La mort dels més joves en el món grecoromà: la representació de l’infant a les esteles oxirrinquites.” In Ex Aegypto lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by N. Castellano, M. Mascort, C. Piedrafita and J. Vivó, 165-180. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Codina Reina, D. 2016. “Le monde funéraire Byzantin du Ve au VIIe siècles sur le site d'Oxyrhinchus, el-Bahnasa, Égypte.” In Coptic society, literature and religion from late antiquity to modern times : proceedings of the Tenth International Congress of Coptic Studies, Rome, September 17th - 22th, 2012 and Plenary Reports of the Ninth International Congress of Coptic Studies, Cairo, September 15th - 19th, 2008, edited by P. Buzi, A. Camplani and F. Contardi, 1397-1412. Leuven-Bristol (Connecticut): Peeters.
• Codina Reina, D. 2017. “La població sallada d'Oxirrinc, el-Bahnasa.” In “II Jornada Egiptològica: 25 anys d'excavacions a Oxirrinc, El Bahnasa (Egypte).” Nilus 26: 26-27.
• Codina, D. and M. Mascort. 2011. “La necrópolis romana del del Osireion. Oxirrinc (El Bahnasa, Egipto). Estudio de los individuos 15628, 15637 y 15701-1.” In Paleopatología: ciencia multidisciplinar, edited by A. González Martín, Ó. Cambra Moo, J. Rascón Pérez, M. Campo Martín, M. del Mar Robledo Acinas, E. Labajo González and J. Antonio Sánchez Sánchez, 203-207Madrid: Sociedad Española de Paleopatología.
• Codina Reina, D. and M. Mascort. 2017. “Necrópolis romana del Osireion de Oxirrinco (El Bahnasa, Egipto).” In Actas V Congreso Ibérico de Egiptología (Cuenca 9-12 marzo 2015), edited by L. Burgos Bernal, A. Pérez Largacha and I. Vivas Saiz, 641-658. Ciudad Real: Ediciones de la Universidad de la UCLM.
• Codina, D., M. Mascort and B. Agustí. 2014. “Estudio del individu 15610-1 de la necropolis roman del Osireion de Oxirrinco (El Bahnasa, Egipto).” In Vetera corpora morbo afflicta. Actas del XI Congreso Nacional de Paleopatología, edited by A. Malgosa, A. Isidre, G. Prats-Muñoz, 185-192. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 
• Coulon, L. 2009. “Les inscriptions des catacombes d’Oxyrhynchos. Témoignages du culte d’Osiris sous les règnes de Ptolémée VI et Ptolémée VIII.” In Ägypten zwischen innerem Zwist und äusserem Druck : die Zeit Ptolemaios' VI. bis VIII. : internationales Symposion Heidelberg 16.-19.9. 2007, edited by A. Jördens and J. Friedrich Quack, 77-91. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
• Denon, V. 1802. Voyage dans la Basse et la Haute Égypte pendant les campagnes du Géneral Bonaparte. Paris: P. Didot.
• Erroux-Morfin, M. 1998. “L’Oxyrhynque et le monstre de Jonas.” In Études coptes V. Sixième Journée d’Études, Limoges 18-20 juin 1993, et Septième Journée d’Études, Neuchâtel 18-20 mai 1995, edited by M. Rassart-Debergh, 7-14. Leuven-Paris: Peeters.

• Erroux-Morfin, M. 2006. “Les métamorphoses de Thouéris à l’époque tardive. De «l’hippopotame aux poissons».” Nilus 15: 3-8.
• Erroux-Morfin, M. 2008. “L’Oxyrrinque.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by M. Erroux-Morfin and J. Padró, 125-135. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Erroux-Morfin, M. 2009. “Les fouilles d’Oxyrhynchos.” Senouy. Association Dauphinoise d'Egyptologie Champollion 8: 26-31.
• Erroux-Morfin, M. 2011. “Oxyrhynchos, une cité, un nome, une divinité-poisson.” Égypte, Afrique et Orient 61: 57-60.
• Erroux-Morfin, M. and J. Padró i Parcerisa. eds. 2008. Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Erroux-Morfin, M. and N. Ghilhou. 2010. “Oxyrhynchos, une ville grecque en Égypte.” Pour la Science 394: 34-41.
• Fiz, I. 2011. “Fuentes, cartografia, teledetección y SIG: claves para reconstruir el paisaje del nomo oxirringuita.” In The Space of the City in Graeco-Roman Egypt. Image and Reality, edited by E. Subías, P. Azara, J. Carruesco, I. Fiz and R. Cuesta, 145-186. Tarragona: Institut català d’arqueologia clàssica.
• Goyon, J.-C. 2008. “Une énigme de géographie religieuse dans l’antique Égypte: le nome ‘maudit’.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by M. Erroux-Morfin and J. Padró, 89-116. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Grenfell, B. and A. Hunt. 1898. Oxyrhynchos Papyri. London: Egypt Exploration Fund.
• Krüger, J. 1990. Oxyrhynchos in der Kaiserzeit: Studien zur Topographie und Literaturrezeption. Frankfurt: Peter Lang.
• Lérida Lafarga, R. 2007. Comentario Histórico de las Helénicas de Oxirrinco. Zaragoza: Institution Fernando el Católico.
• Le Quien, M. 1740. Oriens Christianus, in quatuor patriarchatus digestus: quo exhibentur ecclesiæ, patriarchæ, cæterique præsules totius Orientis, vol. II, col. 577-580. Paris: Typographia regia.
• MacLennan, H. 1935. Oxyrhynchos. An Economic and Social Study. Princeton: Princeton University Press.
• Martínez, J. J. 2008. “La reconstruction virtuelle du site égyptien d’Oxyrhynchos, méthode de vulgarisation de la foullie.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by M. Erroux-Morfin and J. Padró, 153-156. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Mascort, M. 2008. “L’Osireion d’Oxyrhynchos: recherches archéologiques.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by M. Erroux-Morfin and J. Padró, 77-85. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Mascort, M. 2009. “El Osireion de Oxirrinco (El Bahnasa, Egipte).” In Actas del III Congreso Ibérico de Egiptología, 2009, Trabajos de Egiptología 5-2: 77-86.
• Mangado, L. 2010. “Consideraciones sobre un nuevo tipo de momificación en la necrópolis del Osireion de Oxirrinco.” Aula Orientalis 28: 233-240.
• Mascort, M. 2012. “Estudio del material exhumado en el Osireion de Oxirrinco (el-Bahnasa).” In Novos Trabalhos de Egiptologia Ibérica, Proceedings of the IV Iberian Congress of Egyptology, Lisbon, September 13-15, 2010. vol. 2, edited by L. Manuel de Araújo and J. das Candeias Sales, 680-693. Lisbon: Instituto Oriental e Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
• Mascort, M. 2015a.  “Gallery 1A de l'Osireion d'Oxirrinc. Procés constructiu.” In Ex Aegypto lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by N. Castellano, M. Mascort, C. Piedrafita and J. Vivó, 369-380. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Mascort, M. 2015b. “L’Osireion d’Oxyrhynchos.” In Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists, University of Aegean, Rhodes, May 22-29, 2008, edited by P. Kounsoulis and N. Lazaridis, 365-374. Leuven-Paris-Bristol (Connecticut): Peeters.
• Mascort, M. 2017. “L'aixovar d'Osiris.” In “II Jornada Egiptològica: 25 anys d'excavacions a Oxirrinc, El Bahnasa (Egypte).” Nilus 26: 7-21.
• Mascort, M. 2018. Oxyrhynchos IVL'Osireion d'Oxirrinc, 2 vols. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Mascort, M. and J. Padró. 2011. “Els rituals del Més Enllà de l’Antic Egipte il·lustrats amb els aixovars funeraris de la col·lecció del Museu de Montserrat.” In Viatge a l’Orient Bíblic, edited by M. Molist and J. Giralt. BarcelonaInstitut Europeu de la Mediterrània.
• Mascort, M. and J. Padró. 2017. “25 anys d’excavacions a Oxirrinc (El-Bahnasa, Egipte).” Nilus 26, 6-38.
• Mascort, M. and J. Padró. 2020. “25 anys d'excavacions a Oxirrinc (El-Bahnasa, Egypt).” In Tribuna d’Arqueologia 2017-2018, 35-64. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Department de Cultura.
• Mascort, M. and E. Pons. 2016. “Ofrenda de peces descubierta en el Ámbito 32 del Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa, Egipto) Campañas 2012-2015.” Nilus 24: 21-28.
• Mayer i Olivé, M. 2015. “Una inscripció romana trobada a oxirrinc (Oxyrhynchus).” In Ex Aegypto lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by N. Castellano, M. Mascort, C. Piedrafita and J. Vivó, 393-398. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Nodar Domínguez, A. 2015. “¿Ostracon litúrgico? Papirología y arqueología en Oxirrinco.” In Ex Aegypto lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by N. Castellano, M. Mascort, C. Piedrafita and J. Vivó, 435-442. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• O’Callaghan, J. 1995. “Lettre concernant un prêt d’argent.” Chronique d’Égypte 70: 189-192.
• Padró, J. 1998. “Oxirrinco: Noticia sobre las primeras campañas de excavaciones.” In Egipto: 200 Años de investigación arqueológica, edited by J. A. García Castro, 120-121. Madrid: Zugarto Ediciones.
• Padró, J. 1999. “Notícia sobre la campanya de la Missió arqueològica d’Oxirrinc corresponent a l’any 1998.” Nilus 8: 20-21.
• Padró, J. 2000. “Espania en Egipto.” Aula Orientalis 17-18: 483-492
• Padró, J. 2001. “El-Bahnasa. Nueva luz en Oxirrinco. Una misión de la Universidad de Barcelona.” National Geograp­hicedición especial. El Antiguo Egipto.
• Padró, J. 2003a. “Le site d’Oxyrhynchos: rapport sur les travaux archéologiques menés depuis 1992.” Cadmo 13: 9-25.
• Padró, J. 2003b. “Exposició sobre Oxirrinc al Museu del Caire.” Nilus 12: 29.
• Padró, J. 2004a. “Excavaciones en Oxirrinco (1992-2002).” In Españoles en el Nilo: I. Misiones Arqueológicas en Egipto, edited by V. López Hervás and A. Martín Flores, 119-145. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Museo de San Isidro.
• Padró, J. 2004b. “Actividades arqueológicas llevadas a cabo en el yacimiento de Oxirrinco (Minia, Egipto).” In Bienes Culturales. Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español 3, Excavaciones Arqueológicas en el Exterior, 111-118. Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
• Padró, J. 2006. Oxyrhynchos I. Fouilles archéologiques à el-Bahnasa (1982-2005). Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
• Padró, J. 2007. “Recent Archaeological Work.” In Oxyrhynchus: A city and its texts, edited by A. K. Bowman, R.A. Coles, N. Gonis, D. Obbink and P. Parsons, 129-138 and plates XI-XXIV. London: Egypt Exploration Society.
• Padró, J. 2008a. “Mission archéologique à Oxyrhynchos, le documentaire.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by M.Erroux-Morfin and J. Padró, 51-68. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Padró, J. 2008b. “Histoire du site d’Oxyrhynchos.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by M. Erroux-Morfin and J. Padró, 7-22. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Padró, J. 2009a. “Oxirrinco (El Bahnasa-Egipto). Memoria provisional de los trabajos realizados en el yacimiento durante la campaña de 2008.” In Informes y trabajos 3. Excavaciones en el exterior 2008. Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
• Padró, J. 2009b. “Excavaciones en Oxirrinco a 120 años de Arqueología Española en Egipto.” El Caire 66-73.
• Padró, J. 2010. “Trabajos de excavación realizados en el yacimiento de Oxirrinco (El-Bahnasa, Provincia de Mínia, Egipto) durante la campaña de 2009 (octubre-diciembre).” Informes y trabajos 5. Excavaciones en el exterior 2009, 36-45. Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
• Padró, J. 2011. “Memoria de los trabajos de excavación y restauración realizados en el yacimiento de Oxirrinco (El-Bahnasa, Egipto) Campaña octubre-noviembre-diciembre de 2010 y enero de 2011.” Informes y trabajos 7. Excavaciones en el exterior 2010, 46-58. Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
• Padró, J. 2012. “La ciudad del pez de nariz puntiaguda.” Aula Orientalis. Revista de Estudios de Próximo Oriente Antiguo 30/1: 177-183.
• Padró, J. 2014a. “Set, Tueris y Osiris: Notes on the history of the oxirrinquita nome, In Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fatás Cabeza, edited by María Victoria Escribano Paño, Antonio Duplá Ansuátegui, Laura Sancho Rocher and María Angustias Villacampa Rubio, 560-568. Zaragoza: Institución Fernando el Católico.
• Padró, J. 2014b. “Apuntes sobre la religion de Oxirrinco en la baja época.” Aula Orientalis. Revista de Estudios de Próximo Oriente Antiguo 32/1: 101-113.
• Padró, J. 2017a. “Filip Arrideu, Ptolomeu Lagos i Oxrrinc.” Nilus 25: 14-16.
• Padró, J. 2017b. “History of the Missió Arqueològica d’Oxirrinc.” Nilus 26: 6-7.
• Padró, J. 2017c. “Testimonios del reinado del hijo de Alejandro Magno en Egipto.” In Oriental Studies 8 Tribute to Professor Antonino González Blanco, Murcia. 
• Padró, B. Agustí, E. Algorri, H. Amer, N. Castellano, M. Erroux-Morfin, J. Gonzalez, F, J. López, A. López, J. J. Martínez, M. Mascort, A. Perraud, E Pons, I. Riudavets and W. van Neer. 2016. “Memòria provisional de les excavacions I restauracions de la campanya de 2015 a El Bahnasa, Oxirrinc (Minia, Egipte).” Nilus 24: 3-16.
• Padró, B. Agustí, E. Algorri, H. Amer, B., Burgaya, N. Castellano, M. Erroux-Morfin, A. López, J. J. Martínez, M. Mascort, M. Munar, A. Perraud, E. Pons, A. Recasens and I. Riudavets. 2016. “Memòria provisional de les excavacions i restauracions de la campanya de 2016 a El-Bahnasa, Oxirrinc (Mínia, Egipte).” Nilus 25: 3-13.
• Padró, J., B. Agustí, H. Amer, B. Burgaya, A. López, J. Javier Martínez, M. Mascort and E. Pons. 2018. “Memòria provisional de les excavacions i restauracions de la campanya de 2017-2018 a El-Bahnasa, Oxirrinc (Mínia, Egipte).” Nilus 27: 3-13.
• Padró, J., B. Agustí, H. Amer, N. Castellano, D. Codina, M. Erroux-Morfin, J. J. Martínez, M. Mascort, E. Pons, I. Riudavets and W. van Neer. 2014. “Informe preliminar dels treballs arqueològics realitzats a Oxirrinc (El Bahnasa, Egipte), durnt la campanya de 2013.” Nilus 22: 3-16.
• Padró, J., B. Agusti, H. Amer, D. Codina, M. Erroux-Morfin, J. Gonzalez, J. J. Martinéz, M. Mascort, E. Pons, I. Riudavets and W. Van Neer. 2014. “Memòria preliminar de les excavacions de la campanya de 2014 a El Bahnasa, Oxirrinc (Minia, Egipte).” Nilus 23: 3-18.
• Padró, J., E. Algorri, H. Amer, J. Campillo, N. Castellano, N. Erroux-Morfin, M. Mangado, J. J. Martínez, M. Mascort, E. Pons and E. Subías. 2009. “Memòria dels treballs arqueològics duts a terme a Oxirrinc (El Bahnasa, Minia) durant la campanya de 2009.” Nilus 18: 7-11.
• Padró, J., H. Amer, J. Campillo, N. Castellano, D. R. Codina, M. Erroux-Morfin, J. J. Martinéz, M. Mascort and E. Pons Mellado. 2012. “Oxirrinc (al Bahnasa, Minia, Egipte): nous descobriments i novetats. Campanya del 2009.” In Tribuna d'Arqueologia 2009-2010, 185-214. Barcelona: Generalitat of Catalunya.
• Padró, J., H. Amer, J. Campillo, N. Castellano, M. Erroux-Morfin, M. L. Mangado, J. J. Martinéz, M. Mascort, E. Pons Mellado, I. Riudavets, E. Subías and A. Tillier. 2010. “Informe preliminar dels treballs d’excavació i restauració realitzats al jaciment d’Oxirrinc (El Bahnasa, Mínia) durant la campanya de 2010.” Nilus 19: 3-16
• Padró, J., H. Amer, J. Campillo, D, Codina, M. Erroux-Morfin, J. J. Martínez, M. Mascort, E. Pons and I. Riudavets. 2012. “Informe preliminar dels treballs arqueològics duts a terms a Oxirrinc (El Bahnasa, Minia, Egipte), Durant la campanya de 2011-2012.” Nilus 21: 3-29.
• Padró, J., H. Amer, N. Castellano, M. Erroux-Morfin, M. Mangado, J. J. Matínez, M. Mascort, E. Pons Mellado and E. Subías. 2007. “Memòria provisional dels treballss arqueològics duts a terme a Oxirrinc (El-Bahnasa, província de Mínia) de la campanya 2007.” Nilus 16: 5-14.
• Padró, J., H. Amer, N. Castellano, M. Erroux-Morfin, M. Mangado, J. J. Matínez, M. Mascort, E. Pons Mellado, M. Saura and E. Subías. 2008. “Memòria provisional de los trabajos arqueológicos duts a terme a Oxirrinc (El-Bahnasa, província de Mínia) de la campaña 2008.” Nilus 17: 3-16.
• Padró, J. H. Amer, M. Erroux-Morfi, M. Mascort and M. Hamza. 2007. “Découverte et premiers travaux à l’osireion d’Oxyrhynchos.” In IX Congrès International des égyptologues, Grenoble, 6-12 de septembre 2004, edited by J. Goyon and C. L. Cardin, 1443-1454. Peeters: Leuven.
• Padró, J., H. Amer, N. Castellano, M. Erroux-Morfin, M. L. Mangado, J. J. Martínez, M. Mascort, E. Pons, N. Rodríguez and E. Subías. 2008. “Memoria de los trabajos arqueológicos realizados en Oxirrinco (El Bahnasa, provincia de Minia) durante la campaña de 2007.” In Excavaciones en el Exterior 2007. Informes y Trabajos, 25-32. Spain: Ministry of Culture.   
• Padró, J., H. Amer, N. Castellano, M. Mascort, M. Erroux-Morfin, E. Pons Mellado and E. Subías. 2006. “Memòria dels treballs arqueològics realitzats a Oxirrinc (El-Bahnasa, província de Mínia) durant la campanya de 2006.” Nilus 15: 9-16.
• Padró, J. and M. Erroux-Morfin. 2003. “La Mission archéologique mixte -espagnole, française, égyptienne- d’Oxyrhynchos.” L’Echo des Pharaons 9: 4-6.
• Padró, J. and M. Erroux-Morfin. 2004. “L’Oxyrhynque et le lépidote à El-Bahnasa.” In Percursos do Oriente Antigo. Estudos de Homenagem ao Professor Doutor José Nunes Carreira na sua Jubilaçâo Académica, 401-406. Lisbon.
• Padró, J. et al. 2006. Oxyrhynchos I. Fouilles archéologiques à El-Bahnasa (1982-2005). Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
• Padró, J. et al. 2012. “Trabajos arqueológicos y de restauración realizados en el yacimiento arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa, Minia, Egipto), durante la campaña de 2011-2012.” Informes y trabajos 9. Excavaciones en el exterior 2011, 124-142. Madrid: Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
• Padró, J. et al. 2014. Oxyrhynchos III. La Tombe Nº 1 à la Nécropole Haute. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

• Padró, J., M. Hamzah, M. Erroux-Morfin, E. Subías, H. Amer, L. Gonzálvez and M. Mascort. 1998. “Fouilles Archéologiques à Oxyrhynchos, 1992-1994.” In Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists, Cambridge, 3-9 September 1995, edited by C. Eyre, 823-828. Leuven: Peeters.
• Padró, J., M. Hamzah, H. Amer, M. Mascort, E. Subías, N. Castellano, M. Erroux-Morfin and R. Xarrié. 2004. “Darreres intervencions al jaciment d’Oxirrinc (El-Bahnasa, Egipte).” In Tribuna d’Arqueologia 2000-2001, 331-349. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
• Padró, J., M. Hamzah, H. Amer, M. Mascort, E. Subías, N. Castellano, M. Erroux-Morfin and R. Xarrié. 2005. “Últimos trabajos en Oxirrinco (El-Bahnasa, Egipto).” In Actas del Segundo Congreso Ibérico de Egiptología, Bellaterra, 12-15 marzo 2001, edited by J. Cervelló Autori, M. Díaz de Cerio and J. David Rull Ribó, 221-232. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
• Padró, J., M. Hamza, H. Amer, E. Subías, M. Mascort, N. Castellano and M. Erroux-Morfin. 2002. “Campañas del 2001-2002 en Oxirrinco (El Bahnasa, Egipto).” Aula Orientalis 20: 147-161.
• Padró, J., M. Hamzah, L. Marí, H. Amer and M. Mascort. 1996. “Informe Preliminar sobre les campanyes arqueològiques de la Missió Mixta Catala­no-Egipcia a Oxirrinc co­rresponents als anys 1995 i 1996.” Nilus 5: 10-12.
• Padró, J., m: Hamzah, L. M: Gonzálvez, E. Subías, M. Erroux-Morfin, M. Mascort, M. A. Taule and H. Ibrahim. 1993. “Informe preliminar sobre la campanya d’excavacions de 1992 al jaciment d’Oxirrinc (El Bahnasa, província de Minia).” Nilus 2: 5‑15.
• Padró, J., M. Hamzah, E. Subías, L. M. Gonzálvez, H. Ibrahim, M. Erroux-Morfin, M. Mascort and M. À. Taule. 1993. “Excavaciones arqueológicas en Oxirrinco (Egipto).” Revista de Arqueología 146: 14‑19.
• Padró, J., M. Hamzah, E. Subías, L. M. Gonzálvez, M. Mascort, M. Erroux-Morfin, H. Ibrahim and M. À. Taule. 1996. “Excava­cions arqueològi­ques a Oxirrinc (El Bahnasa, Egipte).” In Tribuna d’Arqueologia 1994-1995, 161-173. Barcelo­na: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
• Padró, J., M. Mascort, E. Subías and N. Castellano. 2005. “El món religiós oxirrinquita a la llum de les darreres excavacions a El Bahnasa, provínica de Mínia, Egipte.” In Tribuna d’Arqueologia 2002-2003. 183-202. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.
• Padró, J. and C. Piedrafita, C. 2010. “El médico oxirrinquita Jorge: Una inscripción griega inédita procedente de Oxirrinco.” In Doctrina a magistro discipulis traditaEstudios en Homenaje al profesor doctor don Luis García Iglesias, edited by Adolfo J. Domínguez and Gloria Mora, 1-13. Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.
• Padró, J., C. Piedrafita and J. Martínez. 2018. “Historia de un edificio religioso en Oxirrinco, desde el siglo IV a.C. hasta el igloo VII d.C.” Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia 8: 702-718.
• Paz de Miguel-Ibáñez, M., A. Romero Rameta, P. Torregrosa-Giménez and F. Javier Jover Maestre, eds. 2020. Cuidar, curar, morir: la enfermedad leída en los huesos (Care, Heal, Die: the Disease Read in the Bones)Alicante: Universidad de Alicante, Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH).
• Perraud, A. 2008. “Étude des momies de la nécropole d’Oxyrhynchos.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by M. Erroux-Morfin and J. Padró, 51-68. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Perraud, A. 2010. “Étude de momies de basse époque de la nécropole d’Oxyrrhynchos première partie.” Nilus 19: 17-28.
• Perraud, A. 2011. “Étude de momies de basse époque de la nécropole d’Oxyrhynchos (Moyenne Égypte) 2 partie.”  Nilus 20: 5-13.
• Perraud, A. 2015. “Nécropole d'Oxyrhynchos (Moyenne-Égypte). Le traitement endocrânien des moms.” In Ex Aegypto lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by N. Castellano, M. Mascort, C. Piedrafita and J. Vivó, 447-454. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Petrie, F. 1925. Tombs of the courtiers and Oxyrhynchos. London: British School of Archaeology in Egypt.
• Piedrafita, C. 2003. “Revisió d’una inscripció grega d’Oxirrinc. La corona de les benaurances.” Nilus 12: 3-5.
• Piedrafita, C. 2004. “Els últims textos grecs apareguts procedents d’Oxirrinc.” Auriga 38: 8-12.
• Piedrafita, C. 2008. “L’Épigraphie grecque d’Oxyrhynchos.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by M. Erroux-Morfin and J. Padró, 135-148. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Piedrafita, C. 2010. “Una tauleta màgica del déu Set procedent d’Oxirrinc (proposta d’identificació i lectura).” Nilus 19: 29-31
• Piedrafita, C. 2011. “Quatre breus inscripcions onomàstiques gregues d’Oxirrinc (Campanyes 2007-2010).” Sylloge Epigraphica Barcinonensis 9, 63-73.
• Piedrafita, C. 2015. “El prior Menas I una inscripció amb l’era Dioclecià in Oxirrinc.” In Ex Aegypto lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by N. Castellano, M. Mascort, C. Piedrafita and J. Vivó, 455-466. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Piedrafita, C. 2016. "La epigrafia griega de Oxirrino hoy (2015).” Nilus 25: 17-21.
• Piedrafita, C. 2017. “Revisió de l'epigrafia greca d'Oxirrinc a l'any 2017.” Nilus 26: 21-25.
• Piedrafita, C. and J. Padró Parcerisa. 2010. "Dues noves inscripcions d’Oxirrinc (campanya de 2007)." Artes ad Humanitatem 1, 261-268.
• Pons Mellado, E. 2008. "Últimos descubrimientos en la tumba saíta n.º 14 del yacimiento arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), Egipto: habitación n.º 4.” Boletín del museo arqueológico nacional 24-26: 45-52.
• Pons Mellado, E. 2009a. "Últimos descubrimientos en la tumba saíta nº 14: cámara funeraria nº 6, del Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa ).” In Actas del III Congreso Ibérico de EgiptologíaTrabajos de Egiptología 5-2: 179-188.
• Pons Mellado, E. 2009b. “News from the archaeological site of Oxyrhynchus (El-Bahnasa). Egypt.” In Achievements and problems of modern Egyptology : proceedings of the international conference held in Moscow on September 29 - October 2, 2009, edited by G. Aleksandrovna Belova and S. Vasilʹevič Ivanov, 288-297. Moscow: Russian Academy of Sciences, Center for Egyptological studies.
• Pons Mellado, E. 2012. "Últimos hallazgos en la necrópolis alta. El yacimiento arqueológico de Oxirrinco (el-Bahnasa): tumbas nº 18-20." In Novos Trabalhos de Egiptologia Ibérica, Proceedings of the IV Iberian Congress of Egyptology, Lisbon, September 13-15, 2010. vol. II., edited by L. Manuel de Araújo and J. das Candeias Sales, 959-972. Lisbon: Instituto Oriental e Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
• Pons Mellado, E. 2015b. "Saite Tomb nº 14 at the archaeological site of Oxyrhynchus (el Bahnasa)." In Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists, University of Aegean, Rhodes, May 22-29, 2008, edited by P. Kounsoulis and N. Lazaridis, 411-420. Leuven-Paris-Bristol (Connecticut): Peeters.
• Pons Mellado, E. 2015c. "Tumba 23 del Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El Bahnasa, Egipto).” In Ex Aegypto lux et sapientia: homenatge al professor Josep Padró Parcerisa, edited by N. Castellano, M. Mascort, C. Piedrafita and J. Vivó, 477-488. Barcelona: Universitat de Barcelona.
• Pons Mellado, E. 2016. "Tomb of the Roman Period in Sector 26 in the High Necropolis of the Archaeological Site off Oxyrhynchus (El-Bahnasa), Egypt." Trabajos de Egiptología  7: 161-178.
• Pons Mellado, E. 2017. "Lucernas decoradas con la imagen de una rana del yacimiento de Oxirrinco, El Bahnasa." Trabajos de Egiptología 8: 313-328.
• Pons Mellado, E. 2017. “Complejo funerario de época romana en la necropolis alta del Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa, Minia), Egipto. Campaña 2010-2012.” In Actas V Congreso Ibérico de Egiptología (Cuenca 9-12 marzo 2015), edited by L. Burgos Bernal, A. Pérez Largacha and I. Vivas Saiz, 847-862. Ciudad Real: Ediciones de la Universidad de la UCLM.
• Pons Mellado, E. 2017a. “Tumbas de Época Romana del Sector 26 en la Necrópolis Alta del Yacimiento Arqueológico de Oxirrinco (El-Bahnasa), Egipto.” Iberian Egyptology in 2017: 321-342.
• Pons Mellado, E. 2017b. “Lenguas de oro en el Inframundo.” Nilus 26: 16-21.
• Pons Mellado, E. and M. Mascort. 2015. “Area 32 of the High Necropolis of the Archaeological Site of Oxyrhynchus (El-Bahnasa), Egypt: fish offerings.” In International Congress of Egyptologist XI, Florence, Italy 23.30 August 2015, edited by G. Rosati and M. Cristina Guidotti, 389-393. Oxford: Archaeopress.
• Pons Mellado, E. and M. Mascort. 2017. “Ofreda de pees hallada en el ámbito 32 de la Necrópolis Alta de Oxirrinco (El-Bahnasa), Egipto.” In Actas V Congreso Ibérico de Egiptología (Cuenca 9-12 marzo 2015), edited by L. Burgos Bernal, A. Pérez Largacha, I. Vivas Saiz, 863-876. Ciudad Real: Ediciones de la Universidad de la UCLM.
• Rodríguez, N. 2008. Sacerdoci i cultes del nord de l’Egipte Mitjà durant la baixa època (segles VII-IV aC). Del nomus 14 al 22 de l’Alt Egipte. Barcelona: Missió d’Oxirrinc.
• Sanmartí, J., Roca Roumens, M., Celis i Betriu, R., Madrid i Fernàndez, M., Asensio, D., Noguera, J., Padró, J. i Buxeda i Garrigós, J.. 2015. “Els treballs de research for the Classical, Protohistoric and Egyptian Archeology Research Group (GRACPE) in els darrers anys.” Pyrenae 50: 119-179.
• Subías, E. 2003.  La corona immarcescible. Pintures de l’antiguitat tardana a la necròpolis alta d’Oxirinc, (Mínia, Egipte). Tarragona: Institut català d’arqueologia clàssica.
• Subías, E. 2007. “Notice sur les amphores tardives d’Oxyrhynchos.” In Cahiers de la Céramique égyptienne 8/1, edited by S. Marchand and A. Marangou, 297-308. Cairo: l’Institut français d’archéologie orientale.
• Subías, E. 2008a. Oxyrhynchos II. La maison funéraire de la nécropole haute à Oxyrhynchos (el Minyâ, Égypte): du tombeaux à la diaconie. Missió Arqueològica d’Oxirrinc. Barcelona: University of Barcelona.
• Subías, E. 2008b. “La maison funéraire d’époque byzantine à la Nécropole Haute d’Oxyrhynchos.” In Oxyrhynchos, un site de fouilles en devenir. Colloque de Cabestany, 15 avril 2007, edited by M. Erroux-Morfin and J. Padró, 69-76. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.
• Subías, E. 2010. “Héraclès et Asclépios sur un relief d’Oxyrhynchos. Un aspect du langage figuratif de la religion gréco-romaine en Égypte.” Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale 110: 289-302.
• Subías, E. 2011. “Oxyrhynchos: Metropolis and Landscape.” In The Space of the City in the Graeco-Roman Egypt. Image and Reality, edited by E. Subías, P. Azara, J. Carruesco, I. Fiz and R. Cuesta, 93-116. Tarragona: Institut català d’arqueologia clàssica.
• Subías, E. 2012a. “La fortaleza bizantina del suburbio noroccidental de Oxirrinco (El Minia, Egipto).” In Novos Trabalhos de Egiptologia Ibérica, Proceedings of the IV Iberian Congress of Egyptology, Lisbon, September 13-15, 2010. vol. II., edited by Luís Manuel de Araújo and José das Candeias Sales, 1163-1178. Lisbon: Instituto Oriental e Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
• Subías, E. 2012b. “Fragments of a Relief from Oxyrhynchus: Elements of Late Roman-Coptic Iconography and Styles.” Journal of Coptic Studies 14: 137-158.
• Subías, E. 2016a. “A Byzantine Domain in the Suburbs of Oxyrhynchos.” In Coptic Society, Literature and Religion from Late Antiquity to Modern Times: Proceedings of the Tenth International Congress of Coptic Studies, Rome, September 17th - 22th, 2012 and Plenary Reports of the Ninth International Congress of Coptic Studies, Cairo, September 15th - 19th, 2008, edited by P. Buzi, A. Camplani and F. Contardi, 1381-1394. Leuven-Bristol (Connecticut): Peeters.
• Subías, E. 2016b. La decoració arquitectònica de L'església de la fortalesa al nord-oest d'Oxyrhynchos (Pemdjé). Tarragona: Institut català d’arqueologia clàssica.
• Subías, E. and I. Fiz 2012. “Teledetección y paisaje: aproximación al entorno de Oxirrinco (el-Minia).” In Novos Trabalhos de Egiptologia Ibérica, Proceedings of the IV Iberian Congress of Egyptology, Lisbon, September 13-15, 2010. vol. II., edited by L. Manuel de Araújo and J. das Candeias Sales, 1179-1196. Lisbon: Instituto Oriental e Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
• Subías, E., I. Fiz and R. Cuesta. 2011. “Elementos del paisaje del nomo oxirrinquita.” In The Space of the City in the Graeco-Roman Egypt. Image and Reality, edited by E. Subías, P. Azara, J. Carruesco, I. Fiz and R. Cuesta, 187-210. Tarragona: Institut català d’arqueologia clàssica.
• Van Neer, W., J. Gonzalez. 2019. “A Late Period fish deposit at Oxyrhynchus (el-Bahnasa, Egypt).” In Documenta Archaeobiologiae. Animals: Cultural Identifiers in Ancient Societies?, edited by J. Peters, G. McGlynn and V. Goebel, 311-342. Rahden: Verlag Marie Leidorf.
• Van Neer, W., W. Wouters, D. Codina Reina, J. L. Fournet and S. Preiss. 2015. “Découverte de deux salaisons de poissons à Oxyrhynchus, el-Bahnasa, Égypte.” In Ex Aegyto Lux et sapientia. Tribute to Professor Josep Padró Parcerisa, edited by N. Castellano, M. Mascort, C. Piedrafita, J. Vivó, 567-578. Barcelona: University of Barcelona.
• Wilkinson, G. 1843. Modern Egypt and Thebes: Being a Description of Egypt, Including Information Required for Travelers in that Country II, 23-29. London: J. Murray.

Authors
Rhiannon Williams, Victor Ghica, 2022
Suggested citation
Rhiannon Williams, Victor Ghica, 2022, "al-Bahnasā", 4CARE database - Fourth-Century Christian Archaeological Record of Egypt, https://4care-skos.mf.no/places/28
Json data
Maps
Public domain
Gallery
3D models